Privacy & Disclaimer

Weblessen.nl is met volledige concentratie en nauwkeurigheid opgesteld. Desondanks is het mogelijk dat de gedeelde informatie incorrect en/of onvolledig is. Aan Weblessen.nl kunnen geen rechten worden ontleend op de informatie die gedeeld is. Ten alle tijden kan Weblessen.nl de gedeelde informatie wijzigen en/of aanvullen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Het is ten zeerste verboden om auteursrechtelijke informatie en beeldmaterialen van Weblessen.nl te kopiëren, te archiveren of openlijk te maken, zonder schriftelijk akkoord van Weblessen.nl.

Aansprakelijkheid

Schade die is ontstaan als gevolg van beslissingen en/of daden, gebaseerd op informatie die door ons gedeeld is, aanvaarden wij niet. Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk voor het gebeurlijke niet of slecht functioneren van de website. Op Weblessen.nl wordt gebruik gemaakt van links die naar externe websites doorverwijzen. Deze websites vallen niet onder ons beheer. Weblessen.nl aanvaardt dan ook geen responsabiliteit over de inhoud van deze externe websites, alsmede het functioneren en de kwaliteit ervan.

Cookies

Weblessen.nl maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die zelfwerkend naar uw webbrowser worden doorgestuurd. Ook worden deze opgeslagen op uw harddisk. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie en worden uitsluitend gebruikt voor de informatie over uw bezoek aan de website. De cookies dient u te accepteren, indien u optimale functionering uit Weblessen.nl wilt halen.

Privacy

Door Weblessen.nl wordt gebruik gemaakt van advertentiebedrijven. Deze tonen advertenties bij uw bezoek aan de website. De mogelijkheid bestaat hierdoor dat u advertenties ziet waar u geen interesse in heeft. Deze advertentiebedrijven maken geen gebruik van uw persoonlijke informatie en gebruiken enkel de informatie over uw bezoek aan de website.

Weblessen.nl houdt ten alle tijden het recht deze privacy & disclaimer te wijzigen, indien zich in ons beleid of de wet wijzigingen voordoen. Tevens is deze privacy & disclaimer enkel geldig voor Weblessen.nl, d.w.z. niet voor websites waar u naar wordt doorverwezen. Wij zijn niet aansprakelijk voor websites van derden.